Het morele brein - de neurale netwerken van morele intuïties en ethische oordelen in onze hersenen

Jan Verplaetse
Vakgroep Grondslagen en geschiedenis van het recht, Universiteit Gent
Opname: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussel |