Evolutionaire benaderingen van religie en implicaties voor religieus geloof

Helen De Cruz
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Katholieke Universiteit Leuven
Opname: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen |