Evolutie en menselijk gedrag

Katinka Quintelier
Vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschap, Universiteit Gent
Opname: Instituut voor Permanente Vorming, Universiteit Gent, te Zwijnaarde |

Hoe kunnen we evolutietheorie toepassen op menselijk gedrag?