Evolutie en ethiek. Het belang van de evolutietheorie voor de verklarende, normatieve en meta-ethiek

Herman Philipse
Universiteit Utrecht
Opname: Instituut voor Permanente Vorming, Universiteit Gent, te Zwijnaarde |