Enkele gedachten over de verhouding tussen evolutionaire processen en prehistorische kunst

Alexander Verpoorte
Universiteit Leiden
Opname: Universiteit Gent, workshop over de evolutionaire wortels van kunst |