Een vader gezien door de ogen van vier grootvaders

Prof. Dr. Frank Deconinck
Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Geneeskunde
Opname: Huldiging Lucien De Coninck - complex de Zebrastraat |