Darwins dilemma. De impact van de evolutietheorie op ethiek

Katinka Quintelier
Vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschap, Universiteit Gent
Opname: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussel |

Wat is het belang van Darwins evolutietheorie voor de ethiek? Sinds de publicatie van On the Origin of Species passen filosofen en wetenschappers bevindingen uit de evolutietheorie toe op de ethiek. Sommigen menen, ten eerste, dat we wat goed is kunnen afleiden uit wie we zijn of waar we vandaan komen. Dit wordt echter sterk bekritiseerd: natuurwetenschappelijke bevindingen of theorieÎn zeggen enkel hoe de wereld is, niet hoe zij zou moeten zijn. Toch kan de evolutietheorie, op andere manieren, erg belangrijk zijn voor ethische discussies. Zij maakt ten tweede een wetenschappelijke verklaring mogelijk voor het bestaan van moraliteit. Tenslotte helpt een juist mensbeeld om realistische morele theorieën te ontwikkelen. In deze lezing gaan we in op deze drie verbanden tussen evolutietheorie en ethiek.