Menselijke evolutie

Als de mens evolueerde uit de aap, waarom zijn er dan nog steeds apen?

Er bleven in de loop van de evolutie van de apen inderdaad heel wat soorten bestaan maar er verdwenen ook heel wat soorten. Ongeveer 6 à 7 miljoen jaar leden waren de voorlopers van chimpansees, bonobo’s en de mens nog één soort, de hominini. Deze hominini leefden Afrika.   In Midden en West-Afrika zou het klimaat gedurende een lange periode schommelingen kennen. Het regenwoud kromp sterk, of breidde zich op andere plaatsen uit, maar altijd bleven er plaatsen waar het regenwoud bleef bestaan en waar de voorlopers van chimpansees en bonobo's hun manier van leven konden behouden. De druk om te

Wat zijn de belangrijkste menselijke fossielen?

Belangrijke menselijke fossielen Deze lijst bevat fossielen die belangrijk zijn omwille van hun wetenschappelijke en historische waarde, of omdat ze vaak aangehaald worden door creationisten. Men leest wel eens dat alle hominide fossielen tezamen passen in een doodkist of op een tafel. Dit is een onjuist beeld, daar er momenteel al duizenden hominide fossielen gevonden zijn. Meestal zijn deze echter gefragmenteerd; vaak vindt men maar enkele botten of tanden. Volledige schedels en skeletten zijn zeldzaam.   Over deze tekst Deze tekst werd met toestemming van de auteur vertaald uit http:/

Welke hominide soorten bestonden er?

Deze tekst werd met toestemming van de auteur vertaald uit het Engels. De oorspronkelijke versie is te vinden op http://toarchive.org/faqs/homs/species.html Inleiding Hominide of hominine? Sommige wetenschappers gebruiken een bredere definitie van de Hominidae, waarbij de mensachtigen horen en noemen de groep die ik bespreek “hominines”. Het woord " hominide" in deze tekst verwijst naar leden van de familie van mensen, de Hominidae, die bestaan uit alle soorten aan onze kant van de laatste gemeenschappelijke voorouder van mensen en apen. Hominiden zijn in de superfamilie van alle apen