Soortvorming

Wat zijn overgangsfossielen?

De term "transitioneel fossiel" (of overgangsfossiel) is op zijn minst op 2 verschillende manieren gebruikt, vaak aanleiding gevend tot warrige en tot impasse leidende argumenten. Ik noem deze twee betekenissen het "algemene afkomst" en de "soort-naar-soort overgang":   "Algemene afkomst": Dit is een opeenvolging van gelijkaardige geslachten of families, die een oudere groep verbindt met een sterk verschillende jongere groep. Elke stap in de reeks bestaat uit enkele fossielen die een welbepaald geslacht of familie vertegenwoordigen, en de hele opeenvolging spreidt zich vaak uit over een

Wat zijn zogenaamde missing links?

Evolutie wordt gekenmerkt door graduele veranderingen in een bouwplan van een organisme, naarmate organismen onderhevig zijn aan veranderingen in ecologische omstandigheden. Bij soortvorming ontstaan nieuwe soorten uit een voorouderlijke soort, maar niet alle soorten zijn succesrijk. Heel wat soorten sterven namelijk uit, de ene al sneller dan de andere. Als men nu wil achterhalen wat de evolutieve achtergrond van een bepaalde soort of groep soorten is, dan moet men zich steunen op die informatie die men voorhanden heeft. Gezien heel wat soorten binnen een bepaalde groep (bvb. de mensachtigen)

Wat zijn de wetenschappelijke argumenten voor gemeenschappelijke afstamming van alle leven op Aarde?

Inleiding Evolutie, het overbruggende concept dat de biologische wetenschappen verenigt, behelst eigenlijk een veelheid aan theorieën en hypothesen. In evolutionaire debatten hoort men de term “evolutie” vaak ruwweg opgedeeld in de termen “microevolutie” en “macroevolutie”. Microevolutie, of verandering beneden het soortniveau, kan men opvatten als relatief kleinschalige verandering in de functionele en genetische opbouw van poulaties van organismen. Dat dit plaatsvindt en waargenomen is, wordt over het algemeen niet betwist door critici van de evolutietheorie. Wat echter zeer fel wordt