Evolutionaire Psychologie

Als leerlingen leren dat mensen dieren zijn, zullen zij zich dan als dieren gedragen?

De evolutietheorie houdt in dat alle organismen op aarde aan elkaar verwant zijn. De menselijke afstammingslijn is slechts een kleine twijg die tot de tak der dieren behoort in de boom van het leven. Dit betekent dat, biologisch gezien, mensen dieren zijn. We delen anatomische, biochemische en gedragskenmerken met andere dieren. Wij mensen zorgen bijvoorbeeld voor onze nakomelingen, we vormen samenwerkingsverbanden, en we communiceren met elkaar, net als vele andere dieren. En natuurlijk, elke dierlijke twijg heeft ook gedragskenmerken die uniek zijn voor die afstammingslijn. In deze zin

Kent de evolutionaire psychologie problemen?

Ja. Hier zijn een paar van de naar mijn mening grootste problemen waarmee de evolutionaire psychologie momenteel te kampen heeft. Evolutionaire psychologie probeert licht te werpen op de functionele organisatie van het brein, zelfs zonder dat onderzoekers, met een paar uitzonderingen, momenteel de complexe neurale circuits direct kunnen onderzoeken. Dit is hetzelfde als wanneer men zou proberen de functies van de longen, het hart, etc. te ontdekken, zonder dat dissecties kunnen uitgevoerd worden. Hoewel psychologisch bewijs onbetwistbaar onthult dat cognitie structuur heeft, is het minder

Waarom hebben sommige mensen een afkeer voor evolutionaire psychologie?

Naar mijn ervaring zijn de meeste critici van evolutionaire psychologie gemotiveerd door het volgende (incorrecte) syllogisme: Ik [de criticus] wil politieke verandering. Politieke verandering vereist veranderende mensen. Evolutionaire psychologen redeneren dat mensen aangeboren en onveranderlijke karakters hebben. Evolutionaire psychologen zijn daarom tegen sociale of politieke verandering en trachten de status quo wetenschappelijk te rechtvaardigen. Meer algemeen moeten alle wetenschappers en in het bijzonder ‘wetenschappelijke’ sociale wetenschappers hun ideologische overtuigingen in hun

Denken evolutionaire psychologen dat alles een adaptatie is?

Evolutionaire adaptatie is een speciaal en lastig concept dat niet onnodig gebruikt mag worden. Een functie mag niet een functie genoemd worden tenzij het duidelijk geproduceerd is door opzet en niet door kans. Wanneer de adaptatie erkent is, mag deze niet toegeschreven worden aan een hoger niveau dan waarvoor het bewijs geleverd werd. - George C. Williams, openingszinnen van Adaptation and Natural Selection, 1966.   Nee. Vanuit een adaptionistisch perspectief, zijn er vier types van fenomenen: adaptaties, bijproducten van adaptaties, defecten van adaptaties en ‘noise’ (dit laatste kan

Als ‘mijn genen het me deden doen’, ben ik dan nog steeds verantwoordelijk?

Ja. Sorry. Als je de rechter zou vertellen dat je genen verantwoordelijk zijn, kan zij vertellen dat haar genen haar jou in de gevangenis doen gooien. Het is waarschijnlijk dat mensen een gesofisticeerd arsenaal van cognitieve adaptaties bezitten voor het onderhandelen in sociale contracten. Een aspect van de psychologie van sociale contracten houdt zonder twijfel het evalueren van de kosten en voordelen in van het sociaal contract. Een ander aspect is het detecteren van zulke overtreders (de beroemde bedrieger-detectie module) en nog een ander aspect heeft te maken met het straffen van zulke

Is verkrachting een adaptatie?

Niemand die het weet, noch is er momenteel genoeg bewijs om een antwoord te vormen op deze vraag. Een betere vraag is of een verkrachting als adaptatie al dan niet mogelijk is bij mensen. Hier denk ik dat het antwoord duidelijk is: ja. Dat verkrachting een adaptatie kan zijn is een redelijke hypothese is en het geschikte kader hiervoor is interseksueel conflict. In de natuur komen gewelddadig conflicten voor – conflicten tussen leden van verschillende soorten (zoals roofdieren en prooien), conflicten tussen leden van dezelfde soort (zoals mannetjes die in competitie gaan voor een vrouwtje)

Is evolutionaire psychologie een vorm van sociaal darwinisme?

Zoals in het deel over racisme wordt uitgelegd, wijst de evolutionaire psychologie op het feit dat alle individuen in wezen dezelfde identieke adaptaties bezitten, cognitieve of andere. Echter, sociale hiërarchieën lijken alomtegenwoordig in zowel menselijke als niet-menselijke sociale groepen. Hoe kunnen deze dan ontstaan als alle individuen over de zelfde capaciteiten beschikken? Deze capaciteiten kunnen verminderen of versterken bij verschillen in leeftijd, geslacht, toegang tot sociale en materiële bronnen, verwondingen, ziekte, geboorteafwijkingen, etc. Het feit dat sociale hiërarchieën

Is evolutionaire psychologie seksistisch?

Zoals ergens anders in deze FAQ werd aangehaald, zijn er geen verschillen tussen fysiologische adaptaties en psychologische adaptaties. Mannelijke en vrouwelijke lichamen zijn identiek voor de meeste kenmerken, maar volkomen verschillend voor andere. Het hart van mannen en vrouwen is (neem ik aan) identiek, maar testikels zijn erg verschillend van eierstokken. Het zelfde patroon doet zich waarschijnlijk voor in het brein. Het mannelijk en vrouwelijk cognitief vermogen zijn waarschijnlijk identiek in vele opzichten, maar verschillen fundamenteel in sommige domeinen, vooral bij het paren. De

Is evolutionaire psychologie racistisch?

Nee! Evolutionaire psychologie is de studie van de functionele organisatie van het brein en deze organisatie betreft de hele mensheid. Omdat alle mensen behoren tot één soort, heeft iedereen in wezen dezelfde functionele organisatie van zowel het lichaam als de geest. Waarom? De functionele eigenschappen van organismen, de functionele eigenschappen van het zenuwstelstel inbegrepen (zoals gezichtsvermogen, reukzin, voortbeweging, enz.) zijn ontstaan door middel van natuurlijke selectie. Natuurlijke selectie bouwt deeltje per deeltje aan adaptaties zoals bijvoorbeeld het gezichtsvermogen. De

Is evolutionaire psychologie een andere vorm van genetisch determinisme?

Ja en nee. Zeker niet als verwezen wordt naar gedragsgenetica. Alle organismen, de mens inbegrepen, kunnen voorgesteld worden als een geïntegreerde set van functionele delen. Hart, longen, ogen, bloed, beenderen, spieren, aders, nieren, lever, huid, ingewanden, geslachtsdelen en het immuunsysteem voeren allen specifieke functies uit. Moderne geneeskunde is gebaseerd op deze functionele visie van het lichaam. In het taalgebruik van de evolutionaire biologie worden deze functionele delen adaptaties genoemd. Adaptaties ontstaan door een proces van evolutie door natuurlijke selectie. Evolutionaire