Chimpansees en bonobo's hebben complexere persoonlijkheid dan gedacht

Onderzoek naar de persoonlijkheid van chimpansees en bonobo's leert dat de primaten veel complexere diersoorten zijn dan gedacht. Ze lijken ook harder op elkaar en op de mens. Ze hebben zelfs een extra persoonlijkheidsdimensie tegenover de mens. Dat merkte primatologe Nicky Staes tijdens haar doctoraatsonderzoek aan de universiteit van Antwerpen. Wetenschappers weten al langer dat dieren unieke persoonlijkheden hebben. Onderzoek naar de morfologisch erg verwante bonobo's en chimpansees legde soms nog de nadruk op hun onderlinge verschillen, maar nieuw onderzoek aan de UAntwerpen wijst op grote overeenkomsten van hun persoonlijkheden, niet enkel met elkaar maar ook met de mens. Onderzoekster Nicky Staes verzamelde 154 persoonlijkheidsprofielen van bonobo's, ingevuld door verzorgers. Voorts werden 46 dieren in totaal circa 4.000 uur geobserveerd. Op basis van hoe vaak een dier vlooit, speelt, of zich moedig gedraagt wanneer het aan een valse luipaard wordt voorgesteld, kon zo op een andere manier een gelijkaardig persoonlijkheidsprofiel worden opgesteld, klinkt het. "Mensen hebben vijf persoonlijkheidsdimensies: openheid, zelfdiscipline, extraversie, vriendelijkheid en emotionele stabiliteit. Bonobo's en chimpansees blijken een zesde dimensie te hebben, met kenmerken gerelateerd aan dominantie of assertiviteit", klinkt het. De overige vijf dimensies tonen grote gelijkenissen tussen de drie soorten, al vertonen bonobo's een unieke dimensie die niet in de twee andere soorten terugkomt, die "aandachtigheid" werd gedoopt. Op basis van de observaties kwamen vier dimensies naar voren, en konden dieren hoger of lager scoren op sociaal, open, moedig en actief. Staes merkte ook dat variaties op een bepaald gen verschillen in "socialiteit" bij chimpansees blootleggen. Bonobo's blijken altijd een volledig gen te hebben, wat hen socialer lijkt te maken. Verder onderzoek zal moeten verduidelijken hoe variatie in dit gen nu net variatie veroorzaakt in persoonlijkheid bij deze soorten.

Bron

Belga