Innovatie

In evolutiebiologische context verwijst de term innovatie naar een belangrijke nieuwe aanpassing of combinatie van aanpassingen. In de menselijke evolutie bijvoorbeeld is het rechtop lopen (op twee benen) een evolutionaire innovatie, net als het vervaardigen van stenen werktuigen of de invoering van landbouw en veeteelt.