Iguanodons van Bernissart

Gefossiliseerde skeletten van de dinosauriërsoort Iguanodon, gevonden in 1878 in de steenkoolmijnen van Bernissart (België, ca. 20 km ten westen van Mons). De soort kreeg de naam Iguanodon bernissartensis (Iguanodon van Bernissart). Het betreft 30 complete en enkele onvolledige gefossiliseerde skeletten, een spectaculaire vondst. De indrukwekkende fossielen zijn te bezichtigen in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel.

Meer informatie: http://www.natuurwetenschappen.be/museum