Welke processen balanceren evolutie?

Bert Van Bocxlaer
Universiteit Gent, paleontologie

Evolutie kan bekeken worden als een optelsom van twee biologische processen, namelijk speciatie of het ontstaan van soorten en extinctie of het uitsterven van soorten. Over het algemeen is deze optelsom positief. We zeggen dat het aantal soorten toeneemt. Toch was op sommige momenten in onze aardgeschiedenis de balans overduidelijk negatief. Een voorbeeld hiervan zijn massa-extincties. Speciatie kan bestudeerd worden door levende organismen te onderzoeken, maar om extincties te documenteren dienen we terug te gaan in de tijd en dus de geschiedenis van het leven op aarde te bestuderen.