Waarom is evolutie onvoorspelbaar?

Bert Van Bocxlaer
Universiteit Gent, paleontologie

Evolutie is onderworpen aan een groot aantal wisselwerkingen. Verscheidene genotypes binnen een populatie kunnen op verschillende wijze reageren op dezelfde verandering in het milieu en de omgeving. Veranderingen in de omgeving, zoals veranderingen in voedselwebben of klimaatsveranderingen, zijn weinig voorspelbaar. Een extreem voorbeeld hiervan kan de rol zijn die meteorietinslagen op aarde hebben gehad op de geschiedenis van het leven op aarde. Door de geringe mate van voorspelbaarheid van al deze omgevingsgebonden factoren is het weinig verwonderlijk dat de aard van de evolutionaire reacties van populaties van soorten op deze veranderingen nog minder voorspelbaar is.