Leidt het aanvaarden van de evolutietheorie tot immoreel gedrag?

http://evolution.berkeley.edu
Katinka Quintelier

De evolutietheorie bevat geen morele beweringen over goed en fout. Sommige mensen geven een verkeerde interpratie aan het feit dat dierlijk (inclusief menselijk) gedrag gevormd is door evolutie: zij denken dat dit betekent dat gelijk welk gedrag dat ‘natuurlijk’ is, ook ‘goed’ is. Dit is echter niet het geval. Het is aan ons, als samenleving en individuen, om te beslissen welk gedrag ethisch en moreel goed is. De evolutietheorie helpt ons eenvoudigweg te begrijpen hoe het leven doorheen de tijd is veranderd en blijft veranderen. De evolutietheorie vertelt ons niet of deze processen of de resultaten ervan ‘goed’ of ‘fout’ zijn.
Bovendien geloven sommige mensen verkeerdelijk dat het aanvaarden van de evolutietheorie niet verenigbaar is met het hebben van een religieuze overtuiging. Zij nemen daardoor aan dat het aanvaarden van de evolutietheorie immoreel gedrag aanmoedigt.
Geen van deze redeneringen is correct. Als je over dit onderwerp meer wil weten, kijk dan ook eens naar ‘Legitimeert de evolutietheorie ‘het recht van de sterkste’ en de onderdrukking van sommige mensen door anderen?’