Is evolutionaire psychologie een vorm van sociaal darwinisme?

Ed Hagen
Institute for Theoretical Biology, Humboldt-Universität zu Berlin
Janne Swaegers

Zoals in het deel over racisme wordt uitgelegd, wijst de evolutionaire psychologie op het feit dat alle individuen in wezen dezelfde identieke adaptaties bezitten, cognitieve of andere. Echter, sociale hiërarchieën lijken alomtegenwoordig in zowel menselijke als niet-menselijke sociale groepen. Hoe kunnen deze dan ontstaan als alle individuen over de zelfde capaciteiten beschikken? Deze capaciteiten kunnen verminderen of versterken bij verschillen in leeftijd, geslacht, toegang tot sociale en materiële bronnen, verwondingen, ziekte, geboorteafwijkingen, etc. Het feit dat sociale hiërarchieën bestaan, en dat de evolutionaire theorie kan helpen verklaren waarom deze bestaan, betekent niet dat hun bestaan gerechtvaardigd is, noch dat het klasseren van individuen gevalideerd is. Evolutionaire psychologie moet men niet in een moreel kader plaatsen! Het dient om de menselijke natuur te begrijpen.