Welkom op de website over evolutietheorie van de Universiteit Gent. Deze site werd gemaakt in het kader van een project dat het begrip van de evolutietheorie in Vlaanderen wil bevorderen. Wie een specifieke vraag heeft over evolutietheorie kan het opzoeken in vragen over evolutietheorie. Bekijk dan zeker ook de gefilmde lezingenwaarin diverse algemene vragen (zoals: wat is een adaptatie?) en specifieke problemen (zoals: heeft homoseksualiteit een evolutionaire functie?) aan bod komen. Kinderen kunnen meer over evolutietheorie te weten komen aan de hand van tekenfilms en een stripverhaal. Wie verder wil lezen, kan terecht op de rubriek boekenvoor Nederlandstalige publicaties over evolutietheorie, of bij links. In nieuws wordt recent wetenschappelijk onderzoek in de evolutiebiologie bericht.

Meest recente toevoegingen

Evolution, Science and Ethics in the Third Millennium

Meer dan 150 jaar geleden is het inmiddels dat Charles Darwin met zijn On the Origin of Species (1859) een doorbraak forceerde voor de idee dat het leven zoals we het nu kennen zich ontwikkeld heeft uit een heel simpel begin. En toch bekleedt dat revolutionair inzicht nog altijd niet de centrale plaats in onze cultuur en ons denken dat het zou moeten bekleden. Zo is de studie van de mens, in tegenstelling tot die van het leven in het algemeen, nog steeds niet op een evolutieve leest geschoeid. Denken we maar aan het fenomeen wetenschap: het heeft een evolutieve draagwijdte en zou dan ook mede

Science in the Soul

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Dawkins’ nieuwste bloemlezing beviel me zo goed (‘warts and all’) dat ik, nog voor ze uit was, al zijn eerste collectie essays, A Devil’s Chaplain (2003), opnieuw begon te lezen. Beide anthologieën bieden, in de vorm van een ratatouille van voorwoorden tot boeken, eulogieën, stukjes in kranten en tijdschriften of op websites, bijdragen tot geredigeerde volumes, academische papers, boekbesprekingen, speeches en lezingen, open brieven en een enkel ongepubliceerd geschrift, een goede introductie tot zowel Dawkins’ denken als tot zijn gestileerd

Het gen

Dit boek vertelt over de historische ontdekkingen die hebben geleid tot belangrijke hedendaagse inzichten in de impact van de genen op ons bestaan. Ook bespreekt het de belangrijkste ethische en maatschappelijke uitdagingen die deze inzichten met zich meebrengen. Een aanrader!  

Brief Candle in the Dark

Het eerste deel van Dawkins’ memoires huldigt een klassieke verhaallijn: de auteur meandert er van zijn 18de-eeuwse voorvaderen tot de publicatie van The Selfish Gene (1976). Het tweede deel zit echter anders in elkaar: Dawkins trakteert de lezer op een serie flashbacks, vaak in schitterend proza geschreven en “divided into themes, punctuated by digressions and anekdote” (p. 7). Of, zoals de postmodernistische wetenschapshistoricus en -socioloog Steven Shapin het, niet zonder nijd, omschrijft in een kritische bespreking in The Guardian: “a loose and multiply digressive collection of

Evolutie in de klas

Vorige week nam ik deel aan een studienamiddag over evolutie en religie, in een Gents atheneum. Wie denkt dat het thema ondertussen achterhaald is, omdat de jeugd van tegenwoordig geen problemen meer ervaart met de wetenschappelijke visie op het leven op aarde, moet ik helaas ontgoochelen. De leerkracht zedenleer die de namiddag organiseerde, bracht verslag uit van een bijzonder interessant experiment dat ze had uitgevoerd. Ze had drie keer over evolutietheorie gepraat, voor drie verschillende groepen leerlingen. Voor de eerste groep stelde ze zich autoritair op: “Het is zo en niet anders