UGent

Creationism versus evolution: The Muslim debate

Maart 2016

03/3/2016: Creationism versus evolution: The Muslim debate

Lezing: 'Creationism versus evolution: the muslim debate' door prof. dr. Taner Edis.
Is het islamitisch creationisme vergelijkbaar met de christelijke variant? Waarom bestaat het ook in islamitische landen? Wat zijn de belangrijkste en invloedrijkste auteurs? Hoe kan men het fenomeen benaderen? Wat zijn de implicaties voor het onderwijs, niet enkel in islamitische landen maar ook in Europa?
Prof. dr. Taner Edis gaat in zijn (Engelstalige!) lezing in op de discussie omtrent evolutietheorie en creationisme in de islamitische wereld.
Over de spreker: 
Prof. Taner Edis doceert fysica aan de Truman State University. Hij schreef meerdere boeken over de verhouding wetenschap en religie. Momenteel verblijft hij als gastonderzoeker aan de vakgroep Wijsbegeerte & Moraalwetenschap van de Universiteit Gent.
Praktisch: 
Gratis toegang. Aantal plaatsen is beperkt, dus inschrijven is noodzakelijk via thomas@geuzenhuis.be of 09/220 80 20.
De lezing is een organisatie van het Fonds Lucien De Coninck i.s.m. VC Geuzenhuis.