UGent

Waarom hebben zebra's strepen?

Auteur: Ádám Egri et al., The Journal of Experimental Biology (2012) 215, 736-745 doi:10.1242/jeb.065540

Embryologisch onderzoek heeft uitgewezen dat zebra's in feite zwart zijn, en de witte strepen en onderbuik pas tot ontwikkeling komt in een later stadium van de embryonale ontwikkeling. Alfred Wallace meende dat de strepen dienden om de dieren te camoufleren in het hoge gras. Darwin was echter kritisch: zebra's leven immers niet in gebieden met dichte vegetatie, maar treft men eerder aan in savanne landschappen met eerder kort gras, waar de strepen weinig camouflage bieden. Andere verklaringen in de loop van de 19de eeuw waren onder meer seksuele selectie (strepen als een indicator van fysieke conditie), sociale herkenning, bescherming tegen tsetse vliegen en verdediging tegen roofdieren. Geen van deze hypotheses kon worden bevestigd in experimenteel onderzoek, behalve de bescherming tegen tsetse vliegen.

zebra

Om te testen of de strepen inderdaad bescherming bieden tegen parasieten maakten Adam Egri en collega's onder meer modellen van paarden met verschillende kleuren, waaronder gestipte, gestreepte en effen modellen. De modellen waren met lijm bekleed zodat kon worden geteld waar dazen een groep bloedzuigende insecten, het meeste neerstreken. Hieruit bleek dat modellen die effen donker waren de meeste dazen te verduren kregen, terwijl de gestreepte modellen het minst werden belaagd. De reden is de polarisatie van het licht: door de verticale strepen kan het licht niet optimaal reflecteren in het visuele veld van bloedzuigende insecten, waardoor zebra's minder opvallen. Mutaties die het streeppatroon veroorzaakten werden dus vermoedelijk door natuurlijke selectie bevoordeeld. Bloedzuigende parasieten zijn immers een bron van infecties en hinder.