UGent

Sterrenkundige argumenten tegen het creationisme

Oktober 2011

18/10/2011: Sterrenkundige argumenten tegen het creationisme

Kunnen we de 13,7 miljard jaar geschiedenis van de kosmos, beginnend bij de Big Bang en evoluerend tot het geheel van sterrenstelsels, omgeven door donkere materie en uitdijend ten gevolge van een soort anti-zwaartekracht, interpreteren als het bedenksel van een intelligente ontwerper? Vooral op het vlak van de biologie stelt het zogenaamde creationisme zich steeds militanter op, maar niet alleen de aanhangers van de evolutietheorie gaan daarbij terecht fundamentele bezwaren formuleren, ook wetenschappers uit andere onderzoeksdomeinen kunnen zich geenszins verzoenen met dergelijke vorm van onwetenschappelijk denken. Zo kunnen vanuit de sterrenkunde een aantal argumenten naar voren gebracht worden om het idee van intelligent design vierkant tegen te spreken. Prof. Walter Van Rensbergen is hoofd van de Vakgroep Theoretische Astrofysica van de Vrije Universiteit Brussel.

Lezing prof. Walter Van Rensbergen (VUB)

Dinsdag 18 oktober 2011, 19.30 uur
Masereelhuis, Filips van Arteveldestraat 35, 9000 Gent
Prijs: masereelfondsleden 3 euro, niet-leden 5 euro
Graag een seintje: gent[at]masereelfonds.be of 09/225 38 53

Meer informatie externe link