UGent

Lezingen over het creationisme door Numbers en Hameed

November 2011

19/11/2011: Lezingen over het creationisme door Numbers en Hameed

Waar: Zebrastraat, Gent
Wanneer: zaterdag 19 november om 19h30
Vaak beschouwen mensen het creationisme als een bizar, Amerikaans fenomeen. Maar ook buiten de landsgrenzen van de Verenigde Staten zijn creationisten vaak actief: van Canada tot Korea, van Nederland tot Australiƫ, over de gehele wereld steken creationistische organisaties de kop op, met soms kwalijke gevolgen voor het wetenschappelijk onderwijs.
In 2007 vond de Europese Raad het dringend tijd een resolutie uit te vaardigen waarin ze waarschuwde voor de gevaren van het creationisme voor het onderwijs en de democratie. Maar, in het werkdocument dat aan de resolutie vooraf ging, stonden niet enkel incidenten die verband hielden met christelijk creationisme. In verschillende Europese landen, waaronder Belgiƫ, lieten ook Islamitische creationisten van zich horen.
Deze avond willen we aandacht besteden aan zowel de globalisering van het creationisme als aan de verspreiding van het Islamitisch creationisme in Europa. Daartoe hebben we twee bijzondere gasten uitgenodigd:
Ronald Numbers, Hilldale Professor of History of Science and Medecine and of Religious Studies aan de universiteit van Wisconsin en auteur van het standaardwerk over de geschiedenis van het creationisme, The Creationists. From Scientific Creationism to Intelligent Design
Salman Hameed, Professor of Integrated Science and Humanities aan Hampshire College in Massachusetts, waar hij les geeft over de geschiedenis van wetenschap en religie en over wetenschap in de Islamwereld. Momenteel bestudeert Salman Hameed de opkomst van het creationisme in de Islamitische wereld en de manieren waarop moslims de relatie tussen wetenschap en religie benaderen. De avond zal in goede banen worden geleid door Johan Braeckman, professor in de Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent.
De inkom is gratis. Allen van harte welkom!
Georganiseerd door de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Universiteit Gent, met de vriendelijke steun van de Zebrastraat en het Fonds Lucien De Coninck.
Voor meer info, e-mail naar Stefaan Blancke: stefaan.blancke[at]ugent[dot]be