UGent

Onderwijscafé: evolutietheorie versus creationisme

April 2011

07/4/2011: Onderwijscafé: evolutietheorie versus creationisme

Toen Darwin in 1859 met "The Origin of Species" naar buiten trad was de idee van evolutie niet nieuw. Er was al een geschiedenis van ongeveer 50 jaar aan voorafgegaan. Ook na 1859 stopte de wetenschappelijke discussie niet. Het mechanisme van natuurlijke selectie dat Darwin naar voor schoof, zal maar rond het midden van de twintigste eeuw algemeen aanvaard worden.
In een eerste deel schetst Herman Reynders hoe vanaf 1800 de tijd langzaam rijp werd voor Darwins theorie en hoe zijn theorie in het neodarwinisme stevig ingebed werd in een hele reeks wetenschappelijke disciplines.
Ook vandaag is de evolutietheorie niet "af".
Linde Moriau belicht een aantal belangrijke hedendaagse discussiepunten

  • Op welk niveau heeft natuurlijke selectie invloed?
  • Is speciatie te begrijpen als gevolg van natuurlijke selectie alleen?
  • Voltrekt evolutie zich traag of snel?
  • Is het neodarwinisme aan een herziening toe?

Het onderzoek naar evolutie laat heel goed zien hoe wetenschap "werkt", hoe een wetenschappelijke theorie groeit en hoe men met een wetenschappelijke waarheid kan omgaan.
 
Gastsprekers
Herman Reynders studeerde biologie aan de KULeuven en was later gedurende 30 jaar leraar biologie en wetenschappen aan het Koninklijk Atheneum te Geel. De evolutietheorie en de evolutie van de mens waren steeds zijn stokpaardjes. Daarbij had hij steeds een grote belangstelling voor het historische kader van wetenschappelijke ontdekkingen en theorieën. Voor de "Oproep voor een Democratische School" leidde hij verschillende keren een workshop rond het thema evolutie.
Linde Moriau studeerde moleculaire biologie aan de Vrije Universiteit Brussel en onderzocht voor haar thesis de evolutie van amfibieën. Na haar studies bleef ze een jaar actief aan de VUB als onderzoekster in het laboratorium voor ontwikkelingsbiologie onder leiding van Prof. Dr. Luc Leyns. Intussen geeft ze al 6 jaar les in het secundair onderwijs. Haar voornaamste interessegebieden zijn de link tussen ontwikkelingsbiologie en evolutie (evo-devo) en het nature-nurture debat.
Linde Moriau en Herman Reynders ontmoetten elkaar binnen de "Oproep voor een Democratische School". In oktober 2009 leidden ze daar samen een workshop waarin ze het islamitisch creationisme van Harun Yahya nader onder de loep namen en onwetenschappelijk bevonden.
Ze vertegenwoordigen twee generaties biologen, met eenzelfde passie voor de evolutietheorie.
 
Praktisch
Verloop van de avond

  • Inleiding
  • Deel 1: Lezing
  • Deel 2: Uitwisseling van praktijk
  • Deel 3: Plenaire terugkoppeling en slotwoord

Einde voorzien rond 22.00 uur, met nadien mogelijkheid om verder na te praten in het café.
 
Plaats en tijd
Projectiezaal
Zebrastraat 32
9000 Gent
 
Donderdag 7 april 2011
Van 19.30u tot 22.00 uur
 
Hoe inschrijven
Inschrijven is GRATIS, doch noodzakelijk (plaatsen zijn beperkt!). Dit kan enkel via onderstaande link, ten laatste op maandag 4 april 2011. http://www.pbdgent.be/24steonderwijscafe

Meer informatie externe link