UGent

Evolutionaire benaderingen van religie en implicaties voor religieus geloofSpreker: Helen De Cruz
Affiliatie: Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Katholieke Universiteit Leuven
Datum: 08/19/2010
Locatie: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen