UGent

Interscolaire federale wedstrijd Darwin

Federale wedstrijd
Interscolaire voordrachtwedstrijd: Iets nieuws, Darwin?
Voor Nederlandstalige en Franstalige leerlingen van het hoger middelbaar onderwijs.
De best geklasseerde school zal worden beloond met een vidoprojector.
Daarnaast mogen de sponsors van de wedstrijd speciale prijzen toekennen.

Uiterste indiendatum 24 februari 2011

Inlichtingen
Professor Charles Susanne, ere-decaan
Departement Biologie
Vrije Universiteit Brussel
e-mail: scharles[AT]vub.ac.be