UGent

Anatomisch moderne mens reeds in China rond 100 000 jaar geleden

Auteur: Wu Liu et al.

Uit fossiel en genetisch onderzoek blijkt dat onze soort, de anatomisch moderne mens (Homo sapiens) ongeveer 200 000 jaar geleden ontstond in Afrika. Rond 100 000 jaar geleden vindt men Homo sapiens in de Levant. Eerder onderzoek wees uit dat onze soort pas rond 40 000 jaar geleden in Oost-Azië was te vinden. Nieuwe fossiele vondsten uit China wijzen evenwel uit dat Homo sapiens reeds rond ca. 100 000 jaar geleden in China was.

fossiel

De vondsten omvatten twee kiezen en een onderkaak (zie foto). Ze werden opgegraven in Zhirendong in Zuidelijk China. Homo sapiens was dus al langer in Oost-Azië dan voordien was aangenomen. Homo erectus, een Aziatische pre-moderne hominide soort heeft nog tot ca. 50 000 jaar geleden bestaan. Dit nieuwe fossiele materiaal zou kunnen betekenen dat Homo sapiens en Homo erectus hebben gecoexisteerd in Azië.