UGent

Een Zuid-Amerikaanse voorouder voor alle buideldieren

Auteur: Maria A. Nilsson, Gennady Churakov, Mirjam Sommer, Ngoc Van Tran, Anja Zemann, Jürgen Brosius, e.a.

Buideldieren, zoals koala's, kangoeroes en de Tasmaanse duivel worden vaak geassocieerd met Australië. Toch is dit niet het enige continent waarop buideldieren voorkomen. Ook in Zuid-Amerika leven diverse buideldiersoorten, waaronder de opposum. Leden van een Duits team onder leiding van Maria Nilsson onderzochten het DNA van diverse soorten buideldieren, waarbij ze zich toespitsten op retroposons.
Dit zijn kleine DNA-fragmentjes die regelmatig wijzigen, en die op diverse plaatsen in het DNA verschijnen. Door hun snelle evolutie is het mogelijk retroposons van verwante soorten te vergelijken: als twee soorten een bepaald retroposon hebben, maar een derde niet, kan men afleiden dat de derde soort minder dicht verwant is dan de twee andere onderling. De derde soort is dus eerder afgesplitst van een gemeenschappelijke voorouder.

buideldieren

Uit hun analyse, gepubliceerd in het vakblad PLoS Biology blijkt dat Zuid-Amerikaanse opposums het vroegste afgesplitst zijn van de gemeenschappelijke voorouder van alle buideldieren, en dat de voorouder van de huidige buideldieren dus niet in Australië, maar in Zuid-Amerika moet hebben geleefd. Zoals te zien is op de figuur, bevinden de vroegst afgesplitste soorten zich allemaal in Zuid-Amerika. Op basis van dit onderzoek is het evenwel moeilijk te zeggen wanneer deze afsplitsing plaatsvond, omdat retroposons geen fylogenetische datering toelaten.
Aangezien PLoS Biology een gratis beschikbaar online tijdschrift is, kan men het artikel vrij downloaden via de volgende link: http://www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1...