UGent

Vroegste meercellige levensvorm ouder dan eerder aangenomen

Auteur: Abderrazak El Albani et al.

De vondst van schijfvormige fossielen van een twaalftal centimeter lang in Gabon werpt een nieuw licht op het ontstaan van meercellig leven. De fossielen zijn 2,1 miljard jaar oud, terwijl aanwijzingen voor multicellulair leven tijdens het paleoprotozoicum (2.5-1.6 miljard jaar geleden) controversieel was.

fossiel

Het is niet zeker of deze fossielen echte meercelligen zijn (i.e., geïntegreerde systemen van diverse, gespecialiseerde cellen), of een directe voorloper daarvan, namelijk een kolonie van eencelligen. In ieder geval is deze vondst een belangrijke aanwijzing voor de ontwikkeling van het leven op Aarde. Er is immers een sterke link tussen veranderingen in de atmosfeer, zoals een toename van zuurstof, en het ontstaan van complexe kolonies van eencelligen, die later zouden evolueren tot meercellige organismen. Dergelijke vondsten zijn bijzonder zeldzaam tot ca. 550 miljoen jaar geleden, toen er zich een ware explosie van levensvormen voordeed.