UGent

Nieuwe hominide soort ontdekt in Zuid Afrika

Auteur: Lee Berger et al.

Naarmate nieuwe fossielen worden ontdekt, zijn paleoantropologen verplicht de stamboom van de menselijke evolutie te hertekenen. En het lijkt er inderdaad op dat dit een echte boomstructuur is, met vele vertakkingen en doodlopende punten, zoals enkele weken ook al bleek met de ontdekking van een onbekende hominide soort van slechts 45 000 jaar oud. In Zuid-Afrika, vindplaats van diverse belangrijke hominide fossielen, werd recent een nieuwe uitgestorven menselijke soort beschreven in het wetenschappelijk blad Science. De fossielen komen van twee individuen van ca. 2 miljoen jaar oud. In die periode ontstond onder meer Homo ergaster, een bipedale hominide met een gesofisticeerde steentechnologie (waaronder vuistbijlen), die helemaal rechtop liep, vermoedelijk jaagde en een grote herseninhoud had. In dezelfde periode leefden ook nog hominiden met meer primitieve (i.e., mensaapachtige) kenmerken, waaronder grotere tanden en een kleinere herseninhoud. Dergelijke hominiden worden meestal ondergebracht in het genus Australopithecus.

australopithecus sediba

De nieuwe fossielen verschillen voldoende van alle bekende menselijke soorten om een nieuwe soortnaam te krijgen, Australopithecus sediba (sediba betekent bron in het Lesotho). De eerste auteur, Lee Berger, meent dat de soort transitioneel is tussen de australopithecinen en latere leden van het genus Homo, voorouders van de huidige mens. Deze positie is echter controversieel, omdat Australopithecus sediba tegelijkertijd leefde met leden van het genus Homo, waaronder zoals gezegd Homo ergaster. Bovendien heeft A. sediba een bekken dat meer ontwikkeld is voor bipedalisme dan andere australopithecinen, en heeft hij een minder sterk ontwikkelde kaak. Sommige paleoantropologen menen daarom dat hij moet geklasseerd worden als Homo, maar anderen vinden dat hij daarvoor te sterk verschilt van reeds beschreven leden van ons genus.