UGent

Johan Braeckman over filosofie en de evolutietheorie.

Maart 2010

18/3/2010: Johan Braeckman over filosofie en de evolutietheorie.

Data: 18 & 25 maart 2010
Locatie: Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwe Gracht 29 te Utrecht.
Tijd: 19-30 tot 22.00 uur. Zaal open met koffie/thee om 19.00 uur.
Toegang: 5 Euro (studenten 3 Euro)
Georganiseerd door seculier humanistische denk tank Center for Inquiry Low Countries i.s.m. Home Academy Publishers.
www.cfilowcountries.org
www.home-academy.nl

De evolutietheorie is een van de belangrijkste wetenschappelijke theorieën. Behalve een antwoord op diverse vragen over empirische aspecten van biologische verschijnselen, biedt ze mogelijkheden om na te denken over diverse filosofische problemen. De laatste decennia vindt ze ook haar weg naar academische disciplines waar ze daarvoor eerder stiefmoederlijk werd behandeld, zoals de geneeskunde en de cultuur- en gedragswetenschappen. Dat levert veel controverse op, net zoals de pogingen van zogenaamde creationisten om hun opvattingen als een ‘alternatief’ te laten beschouwen. In de lezingen wordt uiteengezet wat de moderne evolutietheorie inhoudt, hoe ze zich ontwikkelde bij haar grondlegger, Charles Darwin, en hoe we kunnen nadenken over diverse actuele discussies omtrent de theorie.

Johan Braeckman (1965) studeerde wijsbegeerte en menselijke ecologie aan de Universiteit Gent, de Vrije Universiteit Brussel en de University of California. Hij doceert aan de Universiteit Gent en was 'Socrates hoogleraar' aan de Universiteit van Amsterdam. Braeckman is Fellow van CFI Low Countries. Hij publiceerde diverse boeken, o.a. Darwins moordbekentenis en, samen met professor Etienne Vermeersch De Rivier van Herakleitos. Een eigenzinnige visie op de wijsbegeerte. www.johanbraeckman.be.

Meer informatie externe link