UGent

Homo communalis? Een evolutionair perspectief op de mens als sociaal dierSpreker: Thomas Pollet
Affiliatie: Rijksuniversiteit Groningen
Datum: 08/20/2009
Locatie: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussel