UGent

Bijvoederen in de winter geeft aanleiding tot soortvorming

Auteur: Rolhausen et al.

Het is al lang bekend dat de mens een grote invloed heeft op zijn omgeving, en daardoor ook evolutieprocessen kan beïnvloeden. Nu zijn er aanwijzingen dat zelfs een schijnbaar onschuldige ingreep als vogels bijvoederen in de winter de evolutie van migrerende vogels kan stuwen. De Centraal-Europese zwartkop (Sylvia atricapilla, zie foto) is een zangvogel die in zowat geheel Europa voorkomt. De vogels zijn in onze streken te zien vanaf april - in de winter migreren ze naar het Middellandse Zeegebied. Nu blijkt uit een recente studie in Current Biology dat een deel van de populatie in plaats van te migreren naar het zuidwesten een kortere route neemt naar het noordwesten, naar de Britse eilanden. Daar kunnen ze rekenen op mensen die hen bijvoederen. Er blijkt een duidelijk morfologisch verschil te ontstaan tussen de noordelijke en zuidelijke groepen: de vogels die de nieuwe noordwesterse migratieroute kiezen, hebben kortere en rondere vleugels, een smallere snavel en kleuren die licht verschillen van die vogels die de oude zuidoostelijke richting volgen. Dit is een aanwijzing dat bijvoederen de evolutie van een soort kan beïnvloeden, en zelfs op termijn zou kunnen aanleiding geven tot een nieuwe soort.

zwartkop