UGent

Kwam het leven op Aarde van Venus?

Auteur: Wickramasinghe&Wickramasinghe

De evolutie van het vroegste leven op Aarde stelt evolutiebiologen en biochemici nog steeds voor een raadsel. Darwins idee was dat de eerste levensvormen ontstonden uit een 'oersoep' van organische moleculen, een idee dat teruggaat tot zijn grootvader Erasmus Darwin, en dat nu nog steeds aan empirisch onderzoek, zoals laboratorium-experimenten wordt onderworpen.

Een alternatieve idee is dat het leven niet op Aarde ontstond, maar op een andere planeet en dat het vervolgens naar de Aarde kwam door komeetinslagen of andere astronomische gebeurtenissen. Dit lost natuurlijk het probleem van het ontstaan van leven niet op; we moeten dan immers verklaren hoe het leven op die andere planeet ontstond. Wickramasinghe en Wickramasinghe hebben recent in Astrophysics Space Science een hypothese geformuleerd waarin het leven op Aarde mogelijkerwijze van Venus kwam.

Hoewel Venus te heet is voor leven op Aarde zoals wij dat nu kennen, is het niet onmogelijk voor extremofiele bacterieën (i.e., organismen met een voorkeur voor extreme hitte of koude). Dergelijke wezens komen nog steeds op Aarde voor. De atmosfeer van Venus vertoont vele combinaties van organische moleculen, waardoor leven er mogelijk kon ontstaan. Door de werking van zonnewinden zouden deze micro-organismen via Venus, dat vlakbij de Aarde ligt, de vroege Aarde hebben gekoloniseerd. Dit kan uiteraard enkel op die relatief zeldzame ogenblikken dat de Zon, Venus en Aarde op één lijn liggen.