UGent

Evolutie, empathie en het menselijke brein

Empathie stelt ons in staat om op een gepaste manier te reageren op de situatie en gevoelswereld van anderen. Het concept ‘emotionele besmetting’ vormt één van de evolutionaire bouwstenen van deze eigenschap. Emotionele besmetting verwijst naar de automatische overname van de emoties/gevoelens van anderen. Empathie daarentegen veronderstelt perspectiefneming waarbij men zich ‘in de plaats stelt van de ander’ en onderscheid maakt tussen de eigen gevoelens en die van de ander. Studies wijzen op verschillen alsook gelijkenissen in de empathie gerelateerde vaardigheden van mensen en niet-menselijke primaten. Menselijke empathie veronderstelt ondermeer theory of mind vaardigheden. Dit houdt in dat men in staat is om de gedachten en emoties van anderen te begrijpen en voorspellen. Verschillende filosofische en cognitief neurologische theorieën met betrekking tot theory of mind en de werking van menselijke empathie worden uiteengezet en besproken.
Spreker: Farah Focquaert
Affiliatie: Vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschap, Universiteit Gent
Datum: 08/19/2009
Locatie: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussel