UGent

Vachtpatronen in hondenrassen door slechts drie genen gereguleerd

Auteur: Cadieu et al.

Honden hebben een grote verscheidenheid aan vachtstructuren (kort, lang, krullend, golvend, ruw, glad...). Totnogtoe was weinig bekend over de genetische basis van die variatie, omdat het meeste genetische onderzoek zich toespitste op vachtkleur. Een recent artikel in Science toont aan dat slechts drie genen, namelijk RSPO2, FGF5, en KRT71, verantwoordelijk zijn voor de overgrote meerderheid aan vachtstructuren. De auteurs keken zowel naar variatie tussen volbloed hondenrassen als variatie daarbinnen. In vele rasen, zoals bijvoorbeeld bij de collie zijn er verschillende haarstructuren mogelijk. Honden werden 20 000 jaar geleden gedomesticeerd door jagers-verzamelaars en zijn daarmee de oudste gedomesticeerde soort. Genetisch zijn ze nauwelijks te onderscheiden van hun voorouders, de wolven. Deze studie, samen met eerder werk over vachtkleur en lichaamsgrootte, toont aan dat mensen een groot aantal rassen konden kweken doordat fenotypische verschillen vaak kunnen worden teruggebracht tot slechts enkele genen. Het weerhouden van mutaties in die genen brengt snel nieuwe variaties voort.