UGent

Natuurlijke selectie in actie

Auteur: Catherine R. Linnen, Evan P. Kingsley, Jeffrey D. Jensen, Hopi E. Hoekstra

Een recent spectaculair voorbeeld van natuurlijke selectie is een verandering in de vachtkleur van de witvoetmuis (Peromyscus maniculatus). Deze diertjes leven in de Sand Hills, een duinenveld in Nebraska. Deze duinen hebben een lichtere kleur dan de omliggende bodem. Catherine Linnen en haar collega's berichten in een recent artikel in het vakblad Science dat de vacht van witvoetmuizen in de Sand Hills bleker is dan die van leden van dezelfde soort in de omliggende gebieden (zie figuur). De blekere kleur werd veroorzaakt door één enkele mutatie op een gen dat agouti heet.

witvoetmuizen
Vermoedelijk werd deze mutatie bevoordeeld door natuurlijke selectie omdat witvoetmuizen worden bejaagd door roofvogels, die vooral op hun gezichtsvermogen afgaan om prooien te vangen. Een blekere muis heeft een duidelijk selectief voordeel wanneer de omgeving ook lichter gekleurd is. De Sand Hills ontstonden ongeveer 10000-8000 jaar geleden met de afzetting van bleek kwartszand met het terugtrekken van de gletsjers op het einde van de laatste Ijstijd. De mutatie ontstond in de periode na het ontstaan van de Sand Hills.