UGent

Grootschalig internationaal onderzoek peilt naar houding ten opzichte van de evolutietheorie

Auteur: Stefaan Blancke

Naar aanleiding van het Darwin-jaar organiseerde de British Council, een instantie die de culturele relaties van het Verenigd Koninkrijk verzorgt, een grootschalige bevraging naar de kennis over en aanvaarding van de evolutietheorie. Meer dan tienduizend mensen in tien verschillende landen – Argentinië, China, Egypte, Indië, Mexico, Rusland, Zuid-Afrika, Spanje, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten – werden gevraagd naar hun kennis over Darwin en de evolutietheorie, hun visie op de relatie tussen de evolutietheorie en geloof en hun idee over het ontstaan van het leven op aarde. De resultaten van deze peiling zijn nu bekend gemaakt. Volgens een persbericht van 30 juni 2009 tonen de resultaten aan dat de meerderheid wel al eens gehoord heeft van Charles Darwin (behalve in Egypte en Zuid-Afrika); meer mensen denken wel dan niet dat je tegelijkertijd de evolutietheorie kan aanvaarden en geloven in God. In een zestal landen meent de meerderheid van de mensen die aangeven min of meer Darwin en de evolutietheorie te kennen dat er voldoende bewijs bestaat voor de evolutietheorie. In nog eens zes landen aanvaardt de meerderheid dat het leven op aarde geëvolueerd is op basis van natuurlijke selectie zonder tussenkomst van God, maar die percentages zijn niet echt hoog (behalve in China, nergens boven de helft). In de Verenigde Staten, Indië en Zuid-Afrika gelooft 43 percent dat het leven op aarde is geschapen door God en altijd heeft bestaan in zijn huidige vorm.
Een pdf-versie van het persbericht, waar meer details in worden vermeld, kan men hier vinden. Meer details over de bevraging vindt u hier.
Op dit moment loopt nog een ander, vergelijkbaar internetonderzoek in meer dan 50 verschillende landen, ook in België. Deze bevraging moet de grootste dataset ooit opleveren met betrekking tot de houding van een breder publiek ten opzichte van de evolutietheorie. Deelnemen kan je op: www.zoomerang.com/Survey/survey.zgi?p=WEB229CD3MTHT5