UGent

Waarom er meer soorten in de tropen zijn

Auteur: Gillman, Len, et al.

Waarom is er zoveel meer biodiversiteit rond de evenaar dan pakweg aan de Noordpool? Nergens is de rijkdom aan dieren- en plantensoorten zo groot als in de tropische regenwouden en oceanen in de buurt van de evenaar. Gillman en collega's tonen in een recent artikel in Proceedings of the Royal Society B dat moleculaire evolutie sneller verloopt in tropische soorten dan in gelijkaardige soorten in koelere gebieden - met andere woorden, het aantal mutaties in het cytochroom b gen is veel groter in de tropische soorten dan in de soorten in een koeler klimaat.