UGent

Darwin en Maastricht

Juli 2009

05/7/2009: Darwin en Maastricht

14 mei t/m 20 november 2009
Bestuursgebouw Universiteit Maastricht
Minderbroedersberg 4-6


 
Bijna ieder jaar organiseert de Universiteitsbibliotheek samen met de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen (FdCWM) een expositie rond een wetenschappelijk thema. Dit gebeurt meestal (onder andere) aan de hand van boeken uit de Jezuïetencollectie. Vanaf 2009 wordt deze activiteit gekoepeld door de universitaire Beeldende kunst en erfgoedcommissie (KEC).
In de tentoonstelling Darwin & Maastricht toont gastconservator Ludo Hellemans – wetenschappelijk medewerker bij FdCWM - de relatie tussen Darwin, Maastricht en Maastricht University. Vanaf 14 mei tot en met 20 november 2009 is de nieuwe tijdelijke tentoonstelling van te bezichtigen in het Bestuursgebouw van de Universiteit Maastricht.
 
Wat heeft Maastricht te maken met Darwin en de evolutietheorie?
Meer dan men zou denken! Neem bijvoorbeeld de negentiende-eeuwse Maastrichtse apotheker Joseph de Bosquet, een verdienstelijke amateurpaleontoloog. Deze wisselde regelmatig gegevens over fossielen uit met Charles Darwin. Een van de vondsten van De Bosquet werd door Darwin aangehaald in zijn boek over de evolutietheorie (On the Origin of Species) uit 1859. Helaas moest De Bosquet naderhand inzien dat hij geblunderd had: wat hij voor een oud fossiel had aangezien (van een zeepok), bleek achteraf van recente datum te zijn.
 
Een andere link tussen Zuid-Limburg en Darwin werd gelegd door de katholieke jezuïetenpater, Erich Wasmann, die geboren werd in 1859, het jaar waarin de evolutietheorie werd gepubliceerd. Wasmann was bioloog, gespecialiseerd in mieren. De evolutietheorie werd door hem positief ontvangen en kwam hem uitstekend van pas bij zijn biologisch onderzoek. Maar hij kon niet accepteren dat de evolutietheorie ook op de mens werd toegepast. Homo sapiens, of beter gezegd, dat wat er menselijk is aan onze soort, kon alleen door God zijn geschapen.
 
Eugène Dubois – geboren in Eijsden – en de Pithecanthropus erectus of Javamens, die hij in 1893 ontdekte, is de grondlegger van de paleoantropologie. Zijn vondst bracht echter ook de populaire verbeelding op hol. King Kong en Tarzan de aapmens verdanken hun bestaan aan Dubois' vondst.
 
In het onderzoek en onderwijs van Universiteit Maastricht speelt evolutie vaak een belangrijke rol. En dat niet alleen in de medische sector. In de wereld van de economie levert evolutie bruikbare inzichten op om economische processen te beschrijven. En de moderne cultuurwetenschappen gaan ten rade bij de evolutiebiologie om kunst - muziek, dans, literatuur, schilderkunst - en schoonheid - esthetiek - te onderzoeken. Een speciaal voor deze tentoonstelling gemaakte videofilm geeft een impressie van de actuele betekenis van Darwin voor de Universiteit Maastricht.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Pieternel Fleskens, ambtelijk secretaris van de KEC, T +31 43 38 82 521, p.fleskensATmaastrichtuniversity.nl
  • Ludo Hellemans, gastconservator Darwin & Maastricht, T +31 43 38 83 452, l.hellemansATmaastrichtuniversity.nl
  • Guy Jaegers, conservator Universiteitsbibliotheek, T +31 43 38 85 108, g.jaegersATmaastrichtuniversity.nl

 

Meer informatie externe link