UGent

Kriebelen en de evolutie van de menselijke lach

Auteur: Marina Davila Ross, Michael J Owren, & Elke Zimmermann

De menselijke lach is uniek - zelfs bij nauwste verwanten, de mensapen (chimpansee, bonobo, orang oetan e.d.) wordt er niet gelachen. Ook huilen (met tranen) is iets uniek menselijk, ondanks spreekwoordelijke krokodilletranen. Toch meende Darwin in zijn Expression of the emotions in man and animals dat onze gezichtsuitdrukkingen en emoties hun wortels vinden in vroegere soorten. Totnogtoe had men echter weinig succes voor wat betreft de menselijke lach.

gekriebelde_mensaap

In een studie door Marina Davila Ross, Michael J Owren, & Elke Zimmermann blijkt dat de geluiden die mensapen uitstoten wanneer ze gekriebeld worden gelijkenissen vertoont met lachen bij mensen. Chimpansees, orang oetans en gorilla's lachen niet, zoals mensen, om vreugde uit te drukken, maar wanneer zij worden gekriebeld stoten ze acoestische signalen (een soort ritmisch gehijg) uit die lijken op lachen door mensen en baby's wanneer zij gekriebeld worden. Bovendien blijkt uit een kwantitatieve analyse dat dit geluid meer lijkt op lachen naarmate de mensaap in kwestie dichter verwant is aan de mens - chimpansee geluiden lijken meer op lachen dan gorillageluiden bijvoorbeeld. Dit onderzoek toont aan dat de menselijke lach inderdaad continu is met geluiden die mensapen maken, zoals Darwin reeds dacht.
Via de volgende link is een filmpje te vinden waarop videomateriaal van deze studies wordt getoond: http://news.nationalgeographic.com/news/2009/06/090604-apes-laugh-tickle...