UGent

Waarom wij een baby schattig vinden

Auteur: Melanie Glocker et al.

Mensen vinden baby's schattig: de aanblik van een baby roept spontaan zorggedrag bij ons op, ongeacht of we met het kind verwant zijn of niet. De bekende etholoog Konrad Lorenz meende dat dit kon worden toegeschreven aan een aangeboren reactie op het zogenaamde 'kindschema': de grote, wijd uit elkaar staande ogen, kleine mond, neus en kin, en breed voorhoofd, die typerend zijn voor mensenkinderen.

schattige_baby
In een onderzoek dat deze week werd gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA keken vrouwen die nog nooit een kind hadden gekregen naar foto's van baby's waarin de kenmerken van het kindschema werden gemanipuleerd. Hieruit bleek dat hersengebieden die onder meer instaan voor beloning, eetlust en motivatie, sterker actief worden wanneer mensen geconfronteerd worden met schattige babygezichten. De evolutionaire reden hiervoor zou kunnen zijn dat deze reactie de kans verhoogt dat ouders goed voor hun kinderen zouden zorgen - indien de baby als schattig wordt ervaren, zouden ouders er ook meer zorg voor dragen.