UGent

Studiedag 200 jaar Darwin - Evolutie & filosofie

April 2009

25/4/2009: Studiedag 200 jaar Darwin - Evolutie & filosofie

STUDIEDAG INSTITUUT VOOR FILOSOFIE, ZATERDAG 25 APRIL 2009,CENTRALE BIBLIOTHEEK, OUDE GRACHT 167, UTRECHT

12 Februari werd Darwin 200 en 24 november is het 150 jaar geleden dat hij zijn belangrijkste ontdekking lanceerde: het idee dat soorten veranderen omdat de natuur kiest. Volgens On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life kiest de natuur niet als een kweker, bewust en met een doel, maar zijn het gewoon steeds de taaisten, snelsten, mooisten, slimsten die overleven en zich voortplanten. De “natuurlijke selektie” is een blind en onnadenkend kweekproces dat leidt tot eindeloze vertakkingen en eindeloos veel fraaie en bizarre vormen: reuzenschildpadden, zeepokken, malariaparasieten, mensen …

Werd Darwin begrepen? Hoe viel de “natuurlijke selektie” bij de eigenlijke ideeën-specialisten, de filosofen? Welke implicaties heeft de evolutie eigenlijk voor de filosofie? Maakt zij God overbodig, de mens “slechts” een dier, de moraal een kwestie van sociaal overleven, de vrije wil een fictie?

150 Jaar lang werd het revolutionaire evolutionaire perspectief bestreden of weggestopt. Ondertussen blijkt de evolutionaire benadering vruchten af te werpen in de menswetenschappen en in de verschillende wijsgerige subdisciplines. Is het eindelijk tijd voor een evolutie-filosofie?

PROGRAMMA

10: 15  Opening

10: 20 Darwins evolutie

11: 00  Koffie pauze

11: 15  De functies van kennis en bewustzijn

12: 15  Discussie

12: 30  Lunch

13: 00  Hoe ontstond de mens?

13: 50  Discussie

14: 00  Koffie en thee

14: 15  Is de mens een ander dier? –  moraal & vrijheid in evolutionair perspectief

15: 15  Discussie15: 30 Koffie en thee

16:00 Slotdiscussie

16:30 Afsluiting

OVER DE SPREKERS

Drs. Bianca Janssen Groesbeek
Bioloog en filosoof. Schrijft en doceert o.a. over menselijke evolutie.

Dr. Pouwel Slurink
Filosoof. Schrijft en doceert over evolutionaire epistemologie, evolutionaire ethiek en evolutie en cultuur, o.a. zijn proefschrift, Why some apes became humans. Website:www.evolutie-filosofie.nl

PRAKTISCHE INFORMATIE

Dag & tijd: Zaterdag 25 april 2009, 10.15-16.30 uur

Locatie: Centrale bibliotheek, Oude Gracht 167, Amsterdam

Kosten : 35,-  per persoon (incl. koffie en thee; lunch op eigen gelegenheid)

Informatie en aanmelden: (020) 633 77 29 of www.wijsbegeerte.org.

ORGANISATIE

Het Instituut voor Filosofie is een stichting zonder winstoogmerk, die als doel heeft om de wijsbegeerte breed toegankelijk te maken. Om deze doelstelling te bereiken worden

landelijk cursussen, seminars en lezingen aangeboden. Door de lokale programmering van de activiteiten komt een kennismaking met de filosofie voor allen binnen handbereik te liggen. Iedereen die zich in de filosofie wil verdiepen kan er terecht, ook zonder specifieke voorkennis. De cursussen zijn laagdrempelig en staan onder de deskundige leiding van gerenommeerde filosofen. Hiermee neemt het Instituut voor Filosofie binnen het Nederlandse cultuurlandschap een unieke plaats in.

Stichting Instituut voor Filosofie
Postbus 35101001 AH  Amsterdam
T   020 - 633 77 29
E   info@wijsbegeerte.org
I   http://www.wijsbegeerte.org

Meer informatie externe link