UGent

feestelijke inhuldiging van het vernieuwd Zoölogisch Museum

Maart 2009

27/3/2009: feestelijke inhuldiging van het vernieuwd Zoölogisch Museum

6 - 18 u: feestelijke inhuldiging van het vernieuwd Zoölogisch Museum, K.U.Leuven, Naamsestraat 59, 3000 Leuven

Meer informatie externe link