UGent

Studienamiddag 'Meer zien in evolutie'

Maart 2009

20/3/2009: Studienamiddag 'Meer zien in evolutie'

Op vrijdag 20 maart 2009 organiseert de Katholieke Hogeschool Kempen een studienamiddag rond het thema 'evolutietheorie', gericht op leerkrachten derde graad lager onderwijs en andere geïnteresseerden. Wij presenteren op deze studienamiddag een didactisch pakket dat gebruikt kan worden in het vijfde en zesde leerjaar. De aanpak van dit pakket is multidisciplinair: er kan vanuit wereldoriëntatie gewerkt worden, maar ook vanuit godsdienst. Er wordt getracht met kinderen antwoorden te zoeken op vragen als 'Waar komen wij vandaan' en 'Hoe ontstond de mens'. Ook het scheppingsverhaal en levensbeschouwelijke vragen zullen aan bod komen.
Het didactisch pakket zal verschillende didactische kaders bieden: een evolutiespel, natuureducatie, een toneelvoorstelling, creatieve opdrachten, filosoferen met kinderen, museumbezoek,...
Theatergroep De Goesting zal ons op de studienamiddag al een voorproefje geven van hun nieuwe voorstelling 'Darwin in de klas'. De studienamiddag zal ingeleid worden door prof. Johan Braeckman
 

Meer informatie externe link