UGent

Verschillende religies en hun opvattingen over evolutietheorie

Auteur: Johan De Smedt

Naar aanleiding van Charles Darwin's 200ste verjaardag hield het Pew Research Center's Forum recent een poll die de evolutie-controverse in de Verenigde Staten in kaart bracht. Aan de ondervraagden werd gevraagd of zij meenden dat evolutietheorie de beste verklaring was voor het ontstaan van menselijk leven op Aarde. De grafiek hieronder geeft de resultaten van deze poll.

grafiek_evolutie