UGent

Neanderthaler DNA ontrafeld

Auteur: Richard E. Green e.a.

Moleculaire biologen hebben aan de hand van vernieuwde DNA-extractie methodes het neanderthaler genoom ontrafeld. Dit zal ons de komende jaren veel inzicht verschaffen in deze nauw verwante soort. Het volledige DNA van een 38 000 jarig fossiel werd ontleed. Hieruit kunnen we alvast afleiden dat Homo sapiens (de moderne mens) en neanderthalers ongeveer 600 000 jaar geleden gesplitst zijn. Maar de meest opmerkelijke bevinding was wel dat neanderthaler mtDNA, een vorm van DNA die enkel voorkomt in de mitochondrie├źn, ongeveer 20% korter was dan dat van de mens. Dit suggereert dat neanderthalers en mensen zich vermoedelijk nooit met elkaar hebben voortgeplant. Het debat over de relatie tussen mens en neanderthaler heeft hierdoor in elk geval een interessante nieuwe invalshoek.