UGent

Evolutie en menselijk gedrag

Hoe kunnen we evolutietheorie toepassen op menselijk gedrag?
Spreker: Katinka Quintelier
Affiliatie: Vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschap, Universiteit Gent
Datum: 12/18/2008
Locatie: Instituut voor Permanente Vorming, Universiteit Gent, te Zwijnaarde