UGent

Wat is intelligent design?

Vaak wordt beweerd dat Intelligent Design een wetenschappelijk alternatief is voor evolutietheorie, en dat het geen creationisme is. In deze analyse toont wetenschapsfilosoof Stefaan Blancke aan dat dit niet klopt, en dat Intelligent Design wel degelijk een vorm van creationisme is.
Spreker: Stefaan Blancke
Affiliatie: Vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschap, Universiteit Gent
Datum: 12/16/2008
Locatie: Instituut voor Permanente Vorming, Universiteit Gent, te Zwijnaarde