UGent

Waarom is Intelligent Design een pseudowetenschap?

Aanhangers van intelligent design zijn ervan overtuigd dat zij over een volwaardig wetenschappelijk alternatief beschikken van de evolutietheorie. Wetenschappers en wetenschapsfilosofen menen dat het hier om een pseudowetenschap gaat, een religieuze doctrine vermomd als wetenschap. In deze lezing overloopt Maarten Boudry, wetenschapsfilosoof, waarom ID kan worden beschouwd als een pseudowetenschap
Spreker: Maarten Boudry
Affiliatie: Vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschap, Universiteit Gent
Datum: 02/11/2009
Locatie: Instituut voor Permanente Vorming, Universiteit Gent, te Zwijnaarde