UGent

Hoe kunnen we het ontstaan van kunst evolutionair verklaren?

Zover wij weten, kennen alle culturen wel één of andere vorm van kunst. Dit roept de vraag op of kunst een adaptatie is, of eerder een bijproduct van adaptaties die andere functies vervullen.
Spreker: Johan De Smedt
Affiliatie: Vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschap, Universiteit Gent
Datum: 12/18/2008
Locatie: Instituut voor Permanente Vorming, Zwijnaarde